Aby zapisać naszą pracę w programach graficznych czy edytorach tekstu szukamy zazwyczaj w menu danego oprogramowania szukamy komendy „Zapisz jako”. Jak eksportować zdjęcia w Lightroomie Classic, jeżeli nie ma tam takiej opcji?

Opcje eksportu w Lightroomie Classic

W Lightroomie proces zapisu naszej pracy do plików nosi nazwę eksportu. Znana nam z Windowsa kombinacja Ctrl+S w tym programie zapisze tzw. metadane. To informacje o naszych zdjęciach (jak zostały obrobione), ale nie są zdjęciami. Te pliki są odczytywane w niektórych innych programach do obróbki lub na innym komputerze z Lightroomem. Dzięki temu nie trzeba ponownie obrabiać zdjęć. Jak jednak uzyskać z naszego surowego pliku interesujący nas JPG o danym rozmiarze?

Do tego potrzebujemy opcji eksportu. Zaznaczamy dowolną liczbę zdjęć w Lightroomie, klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy „Export”. Ukazuje się nam nowe okno, w którym możemy ustawić wiele parametrów.

  • Export location – decydujemy, gdzie finalnie nasze pliki mają się znaleźć,
  • File naming – nadajemy nazwę naszym zdjęciom, wykorzystując do tego szereg opcji,
  • File settings – format docelowego pliku i jego jakość,
  • Image sizing-  ustawiamy rozmiar zdjęć,
  • Output sharpening – dodatkowe wyostrzanie dostosowywane do docelowego miejsca publikacji,
  • Metadata – sekcja do określenia, jakie dane opisujące zdjęcie (np. EXIF) mają się znaleźć w naszym pliku,
  • Watermarking – dodawanie znaku wodnego. Tej opcji poświęciłem osobny poradnik: https://lukaszpiecyk.pl/dodawanie-znaku-wodnego-w-lightroomie/
  • Post-processing – decydujemy, co dalej Lightroom ma zrobić z naszymi zdjęciami.

Aby lepiej poznać każdą z tych opcji, przygotowałem wideoporadnik, w którym szczegółowo omawiam poszczególne opcje oraz pokazuję, jak eksportować zdjęcia w Lightroomie Classic.