Adjustment Brush i Graduated Filter (we vlogu dość nieporadnie przetłumaczyłem) to dwa bardzo przydatne narzędzia do obróbki zdjęcia w konkretnych miejscach. Dzięki temu nasze poprawki nie działają globalnie – nie zmieniają obszarów, które mają pozostać nieruszone. Na przykładzie jednego zdjęcia pokazuję, jak można je wykorzystać w podobny sposób. Przy obróbce wspomagam się także opcją Auto Maska, która usprawnia pokrywanie zdjęcia maską edycji.